logo

Santiago de Compostela
Tu sú denníky z ciest do Santiaga de Compostela z rokov 2015, 20162017. Denníky nie sú zamerané na popísanie prírodných, kultúrnych či historických pamätihodností, s ktorými sa možno stretnúť na ceste. Sú tu so značnou mierou subjektivity zaznamenané príhody a zážitky z každodenného putovania.

Denníky z ciest do Santiaga de Compostela som písal každý večer na ubytovni, resp. v hotely na tablete a sú písané bez diakritiky. Ak bol funkčný internet, tak som denníky denne posielal svojim dcéram a zaťom. Denníky som ani po návrate žiadnym spôsobom neupravoval a sú autentické v takom stave ako som ich napísal vrátane možných gramatických chýb.

Na začiatku každého denníka z rokov 2015, 20162017 je itinerár vyhotovený z bežne dostupných turistických sprievodcov, ktorý som si upravil pre svoju potrebu. Itinerár sa nezhoduje s denníkom, nakoľko v miestach ubytovní uvedených v itinerári som nespal ani raz, nakoľko som každý deň prešiel dlhšiu trasu ako je uvedené v itinerári, resp. v ubytovni mali všetky miesta obsadené alebo nám ubytovňa z rôznych dôvodov nevyhovovala. Čitateľ si teda musí zosúladiť itinerár s dennými zápismi.

Denníky môžu slúžiť aj ako pomôcka pre tých čo sa chystajú do Santiaga de Compostela, aby sa vyvarovali chýb, ktoré som musel prekonať. Týka sa to hlavne výstroje, čím menej tým lepšie, nakoľko je batoh s ujdenou vzdialenosťou stále ťažší a ťažší a síl menej a menej. Doporučujem maximálne šesť až sedem kilogramov, prípadne ešte menej.

Treba sa tiež hlavne psychicky pripraviť na spanie v spoločných ubytovniach, nakoľko obyčajné zátky do uší sú neúčinné a únava z nevyspania je mnohokrát horšia ako únava zo samotnej cesty. Doporučujem tiež, aby ste si kritické miesta na nohách hneď prvý deň preventívne prelepili obyčajným textilným leukoplastom a vyhnete sa takto v značnej miere prípadným pľuzgierom. Leukoplast Vám na nohách vydrží aj niekoľko dní a netreba ho každý deň meniť

Tak už sa len zbaľte a vydajte sa na cestu! Buen Camino!

Peter Bartoš