logo

Referencie

Výber z objektov, na ktorých firma OPOS s. r. o. od roku 1992 vyhotovila revízie elektrických zariadení a bleskozvodov:

Bytové domy a spoločné priestory bytových domov

Rodinné domy - rodinné domy v rôznych častiach Bratislavy a západného Slovenska

Malé prevádzky, administratívne priestory a obchodné priestory

Priestory ubytovacích, športových a kultúrnych zariadení:

Prevádzkové a výrobné priestory

Multifunkčné centrá, obchodno- nákupné centrá a administratívne priestory

Školy, škôlky a detské jasle

Objekty občianskej vybavenosti

Objekty priemyselnej vybavenosti

Objekty priemyselnej a dopravnej infraštruktúry

Vonkajšie osvetlenie