logo

OPOS - odborná prehliadka a odborná skúška, revízia, revízna správa elektroinštalácie, elektrického zariadenia a bleskozvodu

Cenníky a cenové ponuky

Cenníky a cenové ponuky na vyhotovenie revízií elektroinštalácie a elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov.
Uvedené vzorové kalkulácie a celý cenník si môžete individuálne vyskúšať a upraviť. Stačí iba zadať alebo zmeniť hodnoty vo vyfarbených bunkách „Počet kusov“, „Zľava“ a „Doprava“. Program automaticky doráta všetky medzisúčty a výslednú cenu.
Cenníky a cenové ponuky sú uvedené vo dvoch verziách. Prvá verzia je bez DPH a druhá verzia je s DPH.
Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu, elektrického zariadenia a elektrickej inštalácie, elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas jeho používania.
Ak mate záujem o uvedené cenníky a cenové ponuky, upravíme ich tak, aby boli s Vašimi firemnými údajmi, miestom podnikania, prípadne s inými jednotkovými cenami a mohli ste ich používať na vyhotovovanie cenových ponúk. Výslednú cenu môžte upravovať aj veľkosťou zľavy, resp. prirážky.

Cena za jeden cenník, resp. cenovú ponuku na vyhotovenie revízií elektroinštalácie a elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov je 25,00€/kus.


Vzorové šablóny tlačív odborných prehliadok a odborných skúšok

Vzorové šablóny tlačív odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhotovenie revízií elektroinštalácie, elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov.
Vo vzorových šablónach zmeníte alebo zrušíte vyfarbený text a doplníte ho vlastným textom, resp. môžte meniť a zrušiť aj nevyfarbený text. Vyfarbebý text je text, ktorý môže byť alternatívne použitý miesto nevyfarbebého textu. Tu sú zobrazené vzorové šablóny vo formáte pdf a sú iba k nahliadnutiu bez možnosti úprav a zrušenia textu.
Vzorové šablóny tlačív odborných prehliadok a odborných skúšok sú uvedené vo dvoch verziách. Prvá verzia je s podpisom na konci správy a druhá verzia s podpisom na prvej strane správy. Môžte si vybrať verziu, ktorú preferujete.
Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne vzorové šablóny tlačív odborných prehliadok a odborných skúšok s Vašimi firemnými údajmi, údajmi revízneho technika, miestom podnikania, prípadne inými údajmi. Vzorové šablóny tlačív odborných prehliadok a odborných skúšok s Vašimi firemnými údajmi Vám zašleme vo formáte word s možnosťou úprav a zrušenia vyfarbebého aj nevyfarbeného textu.

Cena za jednu vzorovú šablónu tlačiva odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhotovenie revízií elektroinštalácie, elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov je 25,00€/kus.