logo

Kontaktné údaje

OPOS s. r. o.

Adresa: Hany Meličkovej 16, 841 05 Bratislava
Mobil: +421 903 712 723
E-mail: bartos@revizie.sk

IČO: 36822647
DIČ: 2022432687
Číslo účtu: 23457127580200
Banka: VÚB a. s.
IBAN: SK90 0200 0000 0023 4571 2758
BIČ: SUBASKBX
OPOS s. r. o. nie je platcom DPH

Registrácia na OS v Bratislave I, odd. Sro, vložka č. 47541/B

Prevádzky

Prevádzka 1: Hany Meličkovej 16, 841 05 Bratislava
Prevádzka 2: Krajná 25, 900 31 Stupava
Prevádzka 3: Novoveská 892, 908 41 Šaštín - Stráže

prevadzky